Regional Offices

New Delhi

Mr. Amit Trivedi
A 53 - 54, Block A, Sector 6,
Noida, Gautam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh - 201301.
Phone: +91 987 1066 088

Kolkata

Mr. Kaushik Dutta
BNCCI House,
3rd floor, 23 R.N.Mukharjee
Road, Kolkata 700001.
Phone: +91 905 1498 804

Chennai

Mr. Anurag Singh
E, 7th Floor,
Shakti Towers – I, 766, Anna Salai,
Chennai - 600002.
Phone: +91 979 1011 198

Bangalore

Ms. Mousumi Jana
AWFIS, 14th Floor,
SKAV 909, Lavelle Road,
Bengaluru – 560001.
Phone: +91 998 0423 837

Hyderabad

Mr. Mahesh Reddy
Babukhan Millennium Center,
F-203, 2nd Floor,
Rajbhavan Road, Somajiguda,
Hyderabad - 500082.
Phone: +91 988 5296 800

Ahmedabad

Mr. Anshuman Anand
401, Sakar-1 Opp Nehru Bridge,
Near Gandhigram Railway Station,
Ashram Road,
Ahmedabad - 380006.
Phone: +91 989 8790 113